top of page

บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่บ้านคุณ

Vac2home-7576_edited.jpg

บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่บ้านคุณ
• ชนิด 4 สายพันธุ์
• ชนิดใหม่ล่าสุดปี 2024

ตัวมาตรฐาน 590 บาท
High-Dose 2,390 บาท

ราคาข้างต้นยังไม่รวมค่าบริการทางการแพทย์ 400 บาทต่อบ้าน

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ 1 เข็ม

 • วัคซีนไข้หวัดใหญ่ตัวมาตรฐาน สำหรับการฉีดในผู้ที่อายุ 6 เดือนขึ้นไป จนถึงผู้ใหญ่ทุกวัย

 • วัคซีนไข้หวัดใหญ่ High-dose สำหรับการฉีดในผู้ที่อายุ 65 ปีขึ้นไป

เงื่อนไขการรับบริการ

 • ราคาข้างต้นเป็นราคาเฉพาะค่าวัคซีน (ต่อเข็ม)

 • ค่าบริการทางการแพทย์ 400 บาทต่อบ้าน สามารถรับบริการกี่ท่านก็ได้ในวัน/เวลา/สถานที่เดียวกัน โดยค่าบริการข้างต้นรวม ค่าแพทย์ ค่าพยาบาล ค่าเดินทาง และค่าเวชภัณฑ์แล้ว สำหรับการให้บริการในเขตกทม.และปริมณฑล (บางส่วน) คุณลูกค้าสามารถเช็คพื้นที่ให้บริการได้กับทางคลินิกโดยตรง พื้นที่นอกบริการอาจมีค่าเดินทางเพิ่มเติมจากค่าบริการปกติ

 • ไม่ต้องมัดจำ ชำระหลังรับบริการเต็มจำนวน

 • ทางคลินิกขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทำไมต้องฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

โรคไข้หวัดใหญ่สาเหตุคือ ไวรัสที่มีชื่อว่า “อินฟลูเอนซ่าไวรัส (Influenza virus)” ที่อยู่ในน้ำมูก น้ำลาย หรือเสมหะของผู้ป่วย และติดต่อผ่านการไอ จาม หรือหายใจรดกัน เมื่อติดเชื้อในทางเดินหายใจส่วนบนแล้ว จะทำให้มีไข้สูง ไอ น้ำมูก คัดจมูก จาม มีอาการปวดเมื่อยตามตัว อ่อนเพลียคล้ายกับไข้หวัด แต่อาการจะมากกว่าในเด็กเล็กน้อยกว่า 2 ขวบ ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังอาจเกิดอาการที่รุนแรง และเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ เช่น ปอดอักเสบและสมองอักเสบ นอกจากนั้นยังทำให้โรคประจำตัวมีอาการกำเริบจากการติดเชื้อ เช่น โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคเกี่ยวกับตับและไต

ไข้หวัดใหญ่สามารถป้องกันได้ด้วย การฉีดวัคซีนซึ่งเป็นวัคซีนที่ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ โดยใช้เวลา 2 สัปดาห์ในการสร้างภูมิคุ้มกันช่วยป้องกันการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์เดียวกันหรือสายพันธุ์ที่ใกล้เคียงกับที่บรรจุในวัคซีน ภูมิคุ้มกันอยู่ได้ประมาณ 1 ปี จึงควรฉีดเป็นประจำทุกปี

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ มีอะไรบ้าง

วัคซีนไข้หวัดใหญ่จะมีส่วนประของไวรัส Influenza Virus 4 สายพันธุ์ คือ

 • สายพันธุ์ A แบ่งย่อย 2 สายพันธุ์ คือ H1N1, H3N2

 • สายพันธุ์ B แบ่งย่อย 2 สายพันธุ์ คือ Yamagata, Victoria

ซึ่งสายพันธุ์ที่บรรจุในวัคซีนจะเปลี่ยนแปลงไปทุกปี

ใครบ้างที่ควรฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

 1. บุคคลทั่วไป สามารถฉีดได้ทุกช่วงอายุ

 2. กลุ่มเสี่ยงที่ควรต้องฉีด

  • เด็กเล็กอายุ 6-23 เดือน

  • เด็ก หรือผู้ใหญ่ที่มีโรคประจำตัว เช่น หอบหืด หัวใจ ตับ เบาหวาน ปอดเรื้อรัง โรคไต โรคเลือด ภูมิคุ้มกันบกพร่อง หรือต้องรักษาด้วยยาแอสไพริน เป็นประจำนานๆ

  • หญิงตั้งครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป หรือหลังคลอดไม่เกิน 4 สัปดาห์

  • นักท่องเที่ยว ที่จะเดินทางไปต่างถิ่นที่อาจมีการระบาด

  • ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป

  • ผู้ที่มีน้ำหนักตัวตั้งแต่ 100 กิโลกรัม หรือดัชนีมวลกายตั้งแต่ 35 กก./ตรม.

คำแนะนำการรับวัคซีน

 • รับ 1 เข็มทุกๆ 12 เดือน

 • สำหรับเด็กที่อายุต่ำกว่า 9 ปี เเละไม่เคยได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่มาก่อนจะต้องฉีดกระตุ้นในปีแรก ทั้งหมด 2 เข็ม โดยเข็มที่ 2 จะห่างจากเข็มแรก 1 เดือน

ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นภายหลังการฉีดวัคซีน

 • อาการเฉพาะที่บริเวณที่ฉีด เช่น ปวด บวม แดง เกิดภายใน 24-48 ชั่วโมงหลังฉีด แต่อาการจะหายไปเองภายใน 2-7 วัน

 • หลังฉีดบางรายจะมีไข้ต่ำๆ รู้สึกไม่สบายตัว ปวดกล้ามเนื้อ ปวดศีรษะ อาจเริ่มมีอาการภายใน 6-12 ชั่วโมง และอาจเป็นนาน 1-2 วัน โดยไม่ต้องรับการรักษา

bottom of page