top of page

FAQ
คำถามที่พบบ่อย

Frame 1.png

vac2home clinic เป็นใคร วางใจได้ไหม?

vac2home clinic มีการจดทะเบียนสถานพยาบาลกับกระทรวงสาธารณสุข ท่านสามารถตรวจสอบการจดทะเบียนได้ทางลิงค์นี้ (แนะนำให้เปิดบน desktop เพราะเว็บกระทรวงไม่รองรับมือถือ) https://bit.ly/3CWKyg1

พื้นที่ให้บริการของเรา

vac2home clinic ให้บริการในเขตกทม.และปริมณฑล (บางส่วน) คุณลูกค้าสามารถเช็คพื้นที่ให้บริการได้กับทางคลินิกโดยตรง พื้นที่นอกบริการอาจมีค่าเดินทางเพิ่มเติมจากค่าบริการปกติ
Frame 13.png

ค่าใช้จ่ายและการชำระเงิน

การรับบริการกับ vac2home clinic จะมีค่าใช้จ่าย 2 ส่วนเหมือนการรับบริการที่โรงพยาบาลทั่วไป
1
ค่าวัคซีน/โปรแกรมตรวจสุขภาพ
ค่าใช้จ่ายขึ้นกับวัคซีนหรือโปรแกรมตรวจสุขภาพที่เลือก
2
ค่าบริการทางการแพทย์
  • ฉีดวัคซีนผู้ใหญ่/ตรวจสุขภาพ - 400 บาทต่อบ้าน
  • ฉีดวัคซีนเเละตรวจพัฒนาการเด็ก
    • คุณหมอตรวจพัฒนาการผ่านระบบวิดีโอคอล 990 บาท
    • คุณพยาบาลตรวจพัฒนาการ 590 บาท

ค่าบริการข้างต้นรวมค่าใช้จ่ายทุกอย่างแล้ว ได้แก่ ค่าเเพทย์ ค่าพยาบาล ค่าเดินทาง และค่าเวชภัณฑ์

ไม่ต้องมัดจำล่วงหน้า ชำระเงินหลังรับบริการได้เลย 😊
ท่านสามารถชำระเงินผ่านบัตรเครดิต, โอนเงิน, เงินสด และ Atome (buy now pay later)
bottom of page