top of page

บริการและแพ็กเกจ

ฉีดวัคซีนเด็กพร้อมตรวจพัฒนาการ

บริการฉีดวัคซีนตามวัยให้กับเด็กแรกเกิดถึง 14 ปี และประเมินพัฒนาการด้านต่างๆ ที่บ้านคุณ

Vac2home - 32.jpeg
ภาพประกอบเพื่อการโฆษณาเท่านั้น

ฉีดวัคซีนสำหรับผู้ใหญ่

บริการฉีดวัคซีนให้กับทุกคนในครอบครัวถึงที่บ้าน เพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้กับคนที่คุณรัก

Vac2home-7576_edited.jpg
ภาพประกอบเพื่อการโฆษณาเท่านั้น

ตรวจสุขภาพ

อยู่บ้านก็สามารถตรวจสุขภาพประจำปีได้ ด้วยบริการตรวจสุขภาพสำหรับทุกเพศทุกวัยจาก vac2home

Vac2home-7545_edited_edited.jpg
ภาพประกอบเพื่อการโฆษณาเท่านั้น
bottom of page